OptoComp makes everyone a winner

Sharing

Knowledge

DEVELOPING

ideas together

SOLVING

problems

LISTENING

to possibilities

HONOURING

agreements

STRIVING

for even better results

PERFECTING

technics by continuous improvement work

SHARPENING

tools - mechanical and digital

WINNING

contracts and appreciation

PRODUCING

Beyond expectations

CARING

For your development

Verktyg

Egen verktygstillverkning

Produktionsanpassning

Inget är så bra att det inte går att förbättra. Därför söker vi ständig nya utmaningar.

Prototyper

Teori och verklighet går inte alltid hand i hand, men de kan mötas i prototyper.

Produktion

Har du behov av tillfällig produktionskapacitet eller små/mellanserier?

Underhåll

Stabil produktion baseras på bra och regelbundet underhåll.

Reservdelar

Saker kan gå sönder. Bara lugn, vi fixar det snabbt och effektivt.

Loop and learn

"Från vaggan till graven", vi finns där du behöver vår hjälp.