Om oss

Historia

 

Historia

2008. Samarbetet mellan Jano Technical Center AB (JTC) och Gislaveds Verkstad AB (GVAB) startar. Samverkan rör främst tillverkningsmetoden Multicomp som JTC har utvecklat och patenterat några år tidigare. Bakgrunden är att JTC vill kunna erbjuda en helhetslösning där även serieproduktion av detaljer ingår. Allt för att kunden tekniskt och praktiskt ska få en bra känsla för metodens möjligheter. Tillsammans vill företagen också skapa en miljö för metodutveckling där produktionserfarenheter kan implementeras i kommande konstruktioner.

2009. Samarbetet utvecklas till ett gemensamt ägande. Avsikten är att fördjupa samverkan och göra nödvändiga investeringar. 

2010-2011. Metodutvecklingen kring verktygstillverkning fortsätter - bland annat provas verktygen under serieliknande förhållanden före leverans till kund. Nu kan de båda företagen erbjuda mervärden till sina kunder i form av ökad effektivitet avseende både verktyg och produktion.

2012. Den 15:e augusti går båda företagen samman i en gemensam organisation - OptoComp-koncernen. OptoComp blir det första företaget i verkstadsbranschen med inriktning på processutveckling i samband med verktygstillverkning. Ambitionen är att profilera sig som ett teknikstarkt bolag som erbjuder snabb och smidig produktionsuppstart som sedan kan flyttas hem till kundens produktion. Organisationens struktur byggs till hälften på teknikrelaterade och till hälften på produktionsrelaterade tjänster.

2020. Automatpressverksamheten säljes och företaget inriktar sig på förädling av plåt och rörkomponenter i mellanvolymssegmentet.

Kvalitet och Miljö

Optocomp är certifierade enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015 av Qualify.

.

Kvalitetspolicy

 

Optocomp är ett service och tjänsteföretag som arbetar med framtagningen av metallprodukter i plåt och rör. Vi erbjuder ett brett sortiment av tjänster, allt från produktutveckling, prototyper, verktyg till serieproduktion.

Genom vårt helhetsperspektiv skall våra kunder uppfatta OptoComp som en partner med hög kompetens och servicegrad.

Våra leveranser skall motsvara och helst överträffa de förväntningar som ställs på koncernen, såväl externt som internt.

Framgångsfaktorn i vårt kvalitetsarbete skall vara medarbetarnas engagemang, samt deras förmåga att ta ansvar och svara upp mot kvalitetskraven i sitt dagliga arbete.

Vårt arbetssätt  skall vara förenligt med lagar, ställda krav och ständiga förbättringar i verksamheten.

Miljöpolicy

Optocomp är ett service och tjänsteföretag som arbetar med framtagningen av metallprodukter i plåt och rör. Vi erbjuder ett brett sortiment av tjänster, allt från produktutveckling, prototyper, verktyg till serieproduktion.

Optocomps miljöledningssystem skall tillämpas på all verksamhet.

Vi har målsättningen att identifiera alla relevanta aspekter av vår miljöpåverkan och på detta sätt fastställa mål för vårt vidare miljöarbete.

Vi strävar efter ett kontinuerligt förbättringsarbete avseende vår miljöprestanda samt riskminimering gällande föroreningar.

Vi är samtidigt medvetna om att vi ständigt måste följa upp vårt miljöarbete så att inga nya risker uppstår.

Vid eventuella störningar i verksamheten skall omsorg och hälsa prioriteras.

Vi skall följa samtliga gällande lagar och andra relevanta krav inom miljö och arbetsmiljöområdet.

Alla anställda skall vara medvetna om hur de kan medverka till till god arbetsmiljö och yttre miljö.

I det dagliga arbetet skall anställda ta ett personligt ansvar genom att vara uppmärksamma och genast rapportera eventuella risker.

Om verksamheten

 

Verksamheten är indelad i två delar.

  • Produktion, som legoleverantör bearbetar vi råmaterial genom rörbockning, excenterpressning, svetsning, övrig mekanisk bearbetning samt montering. Genom underleverantörer tillhandahåller vi ytbehandling samt i mindre omfattning andra legotjänster.
  • CNC bearbetning, på kundernas underlag bearbetar vi maskin och verktygskomponenter