Tjänster

Verktyg

I samband med produktion så tar vi fram våra egna verktyg, vi erbjuder även service och CNC bearbetning för externa kunder.

Produktionsanpassning

Våra medarbetare har lång erfarenhet av högvolymproduktion, och kan medverka till att omsätta kundens designförslag till optimalt effektiva upplägg - tekniskt såväl som ekonomiskt.

Prototyper

Vi erbjuder framtagning av prototyper i plåt och rör. Plåtdetaljerna kan vara såväl laserskurna som verktygsbundna. Våra CNC-bockmaskiner stödjer en flexibel form på rördetaljerna och vi kan även erbjuda friformade rör. Antalet anpassas helt efter kundens önskemål - från enstaka detaljer till större volymer.

Produktion

Våra produktionsresurser avser främst stansning av plåtdetaljer. I vår verkstad finns sex presslinor med presskraft mellan 80 och 400 ton. Kapaciteten täcker verktygsstorlekar upp till 1250 x 2500 mm och våra bandlinor klarar bandbredder upp till 970 mm. Maskinparken omfattar också fyra robotiserade CNC-bockmaskiner med kapacitet upp till diameter 57 x 1,25 mm.

Underhåll

Vi åtar oss att serva och underhålla såväl stansverktyg som formverktyg för plast och gummi - planerat eller som akuta insatser. Vid behov erbjuder vi också dokumentering av utfall, det vill säga fullskaligt provade verktyg inklusive mätprotokoll.

Reservdelar

När en detalj går från löpande serieproduktion till att fylla ett behov på eftermarknaden, förändras förutsättningarna dramatiskt. Vi erbjuder därför ett effektivt eftermarknadsupplägg som omfattar allt från produktion av detaljerna till lagerhållning och förvaring av verktygen.

Loop and learn

Loop & Learn är vårt koncept för kontinuerligt förbättringsarbete inom de områden vi verkar. Konceptet bygger på kontinuerlig återkoppling genom hela utvecklingsprocessen där vi, genom att undvika att isolera enskilda moment, skapar en effektivitetsfrämjande helhetssyn.

Behöver du hjälp att hitta rätt?

Vi vill alltid hjälpa våra kunder att hitta den optimala lösningen. Fyll i formuläret, eller ring oss så bokar vi in ett möte och bjuder på kaffe!

0371-226600

info@optocomp.se


Tack! Oj! Något gick fel, Var god försök på nytt.