Optocomp får pris för Bästa Kemikaliehantering 2018!

Under kundträff på Chemgroups Kemikaliedag, i Göteborg den 20 november, fick Optocomps representant Danijela Tosic ta emot priset för ett väl fungerande och genomfört arbete gällande kemikaliehanteringen.

 

Med följande motivering:

 

Optocomp GVAB har mycket väl fungerande rutiner. De har satsat på att få kontroll på nya kemikalier och arbetar flitigt

med riskbedömningar av sina kemikalier. Engagemanget internt är stort och nyckelpersoner har ett starkt driv i ämnet

som leder till förbättringar inom området. Detta har bidragit till att kulturen på företaget medvetandegör kemikaliearbetet.